Ectoparasiticides

Mitraz 200 EC

Amitraz 20 %

Flumethrin – Mofed 10

Flumethrin 1 %

Diazinal 600 EC

Diazinon 60 %

Diazinal 150 EC

Diazinon 15 %

Deltathrin 5 EC

Deltamethrin 5 %

Deltathrin 2.5 EC

Deltamethrin 2.5 %